“RETROFIT” je čarobna beseda tovarne Rain Bird – za renovacijo namakalnih sistemov, ki ne delujejo kot ste pričakovali .. ali tako, kot to potrebujete sedaj.

Proizvode Rain Bird lahko vgradite v katerikoli obstoječi namakalni sistem. So kompatibilni s proizvodi ostalih proizvajalcev, celo več – pomembno boste prispevali k dodani vrednosti in funkcionalnosti vašega sistema.

Razlogov za renovacijo je lahko več:

 • namakalni sistem ne deluje optimalno
 • namakalni sistem je star in izrabljen
 • zmanjšala sta se pritisk in/ali pretok vode
 • vgrajeni elementi namakalnega sistema niso kakovostni
 • načrtovanje namakalnega sistema je bilo neprimerno
 • namakalni sistem ni bil korektno vgrajen
 • preuredili ste vašo trato
 • zgradili ste dodaten objekt, parkirišče …
 • trata se je obrasla z grmovnicami in drevjem
 • namakali bi radi dodatne površine: zelenjavni vrt, sadovnjak, korita za rože …
 • želite namakati z novim virom namakalne vode (podtalnica, deževnica, prečiščena odpadna voda …)
 • želite spremeniti način in režim namakanja

Po pregledu namakalnega sistema na terenu in na osnovi vaših želja vam bomo pripravili predlog sprememb, načrt, popis materiala in ponudbo. Vsa potrebna dela bomo izvedli kakovostno in v najkrajšem možnem času.