Če se pripravljate, da boste v času poletnih počitnic, ko boste na dopustu in boste imeli časa na pretek, intenzivno vzdrževali vašo trato, potem ste pravo obdobje že zamudili in želenega uspeha verjetno ne bo – če seveda niste postorili vsega že pred poletjem. Skrivnost lepe, zdrave in vzdržljive trave leži namreč v spomladanskem vzdrževalnem obdobju (od marca do začetka junija) – preberite si naše nasvete.

Če vam je torej spomladi uspelo travno rušo razrasti in zgostiti, bo poletje minilo brez večjih stresov in problemov. Trava poleti preide v dormantno stanje – raste manj, vendar ostane živa in oživi proti jeseni.

Večkrat pravimo, da je trava živ organizem, ki se obnaša kot človek. Za svoj obstoj mora dihati (zračna zemlja, zračenje …), piti (namakanje) in jesti (gnojenje). Če pa jo napadajo pleveli, škodljivci in bolezni, pa je potrebna vaša pomoč oz. pomoč strokovnjaka. Trava poleti išče malo sence (vendar je ne sme biti več kot 50-60%) in vodo kot mi … le stežka zdrži največjo pripeko ali celo sušo.

Gnojenje

Predpoletno gnojenje je potrebno (primerna poletna gnojila najdete  v naši spletni trgovini). Pognojimo s počasi topnimi gnojili z manjšo vsebnostjo dušika, z več fosforja za koreninski sestav in več kalija za zdravje in moč celic rastline. Optimalen čas za poletno gnojenje je do 15. junija, res skrajni čas pa je konec junija. Če bomo gnojili pred dežjem, bodo rezultati najboljši (sicer zalijmo), saj tako ne pride do ožiga trave.

Košnja

Košnje naj bodo redkejše, zvišajte pa tudi višino košnje – daljši travni listi bodo senčili zemljo, ki se bo manj izsušila, temperature bodo nižje, zaščitili pa bomo tudi koreninski sestav. Trava naj bo najvišja konec junija, lahko je visoka tudi do 10 cm. Pomembno pa je, da je z enkratno košnjo nikoli ne odkosimo več kot 1/3.

Odstranjevanje plevela

Očistimo in populimo širokolistni plevel. Optimalno bi bilo, če bi to postorili že aprila in maja, ker tudi plevel, enako kot trava, slabi proti poletju in poleti. Tudi če boste uporabili fitofarmacevtska sredstva, je to potrebno storiti v času, ko so temperature še relativno nizke in ne v poletni vročini. Pripravimo se tudi na puljenje ozkolistnih travnih plevelov kot so krvavo rdeča srakonja, muhvič, kostreba … Ozkolistni pleveli hitro rastejo in se širijo. Svoje poganjke tvorijo iz osrednjega dela rastline, kar je dobro, saj rastlino lažje izpulimo. S košnjo si lahko le delno pomagamo, saj preprečimo cvetenje rastline in njeno razmnoževanje. Pulimo s korenino, takoj ko se pojavi, saj se bo ta plevel sicer hitro razširil. Če se nam zgodi, da se ozkolistni plevel preveč razširi in ga ne moremo več kontrolirati, nam preostane uporaba selektivnih fitofarmacevtskih sredstev, kar prepustimo strokovnjakom. Dosejmo dele brez trave.

Namakanje

Izredno pomembno je redno in pravilno namakanje, tudi takrat, ko ste na dopustu (takrat lahko namesto vas namaka avtomatizirani namakalni sistem). Novo posejane travne površine namakajmo večkrat, z majhno količino vode (travne semenke se ne smejo posušiti), najmanj 14 dni. Obstoječe travne površine namakajmo malokrat, vendar z večjo količino vode, tako, da vlaga v zemlji sega pod koreninski sestav (do globine približno 15 cm) in ga spodbuja k rasti v globino. Če bomo obstoječo trato namakali večkrat z majhnimi količinami vode, bo vlaga le v zgornji plasti zemlje, tik pod površino … tam bodo potem tudi koreninice, ki pa poletnega udara vročine potem ne bodo zdržale kot bi ga sicer, če bi rastle v globino, kjer je več vlage in nižja temperatura. Korenine naj bodo čim globlje, na varnem!

Dodaj odgovor

×